Algemene voorwaarden

Algemeen

Lijstjestijd.be (‘wij’, ‘ons’, ‘onze’) is een online dienst aangeboden door Lijstjestijd VOF met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas (België), Krekelstraat 25, 2. Ondernemingsnummer/ BTW: BE0728572443.

Het gebruik van onze dienst is onderworpen aan deze algemene verkoops-en gebruiksvoorwaarden (AGV). Door gebruik te maken van de door Lijstjestijd aangeboden diensten, applicaties en websites gaat u een bindende overeenkomst aan met ons.

Wijzigingen in oveenkomsten

Van tijd tot tijd kunnen wij besluiten wijzigingen aan te brengen in de diensten en de overeenkomsten. Na het aanbrengen van wijzigingen zullen wij u hierover via onze dienst informeren. Door na deze wijzigingen gebruik te blijven maken van onze dienst aanvaardt u deze wijzigingen.

Beschrijving van de aangeboden dienst

Lijstjestijd is een gratis dienst, uitsluitend online toegankelijk via het Web, dat aan particulieren de mogelijkheid biedt online een verlanglijstje aan te leggen voor éénder welke aangelegenheid. Gebruikers plaatsen via één van de verschillende mogelijkheden artikels op hun verlanglijstjes en bezoekers kunnen die op hun beurt reserveren. Lijstjestijd is geen online shop, waardoor het niet verantwoordelijk is voor verkoop, beschikbaarheid of verzending van de geplaatste artikels.

Lidmaatschap en opzegging

Openen van een account

Om een account aan te maken en zo gebruik te maken van Lijstjestijd moet u minstens 18 jaar oud zijn, en uw registratiegegevens waarheidsgetrouw, juist en volledig aanvullen. Verder bent u zelf verantwoordelijk uw account te vrijwaren. Lijstjestijd kan niet verantwoordelijk geacht worden voor enige schade of verlies die zou kunnen volgen uit het feit dat u niet in staat bent zijn convectiegegevens zoals gebruikersnaam en wachtwoord te beschermen.

Lidmaatschappen

Het lidmaatschap treedt in werking op de dag van de opening van uw account. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een onbepaalde duur.

Schorsing van een account

De schending van alle of van een deel van deze AGV kan onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving, tijdelijk of definitief, de desactivering van uw lijstjestijd account met zich meebrengen en dit zonder afbreuk aan de andere rechten van lijstjestijd meer bepaald haar recht een schadevergoeding te vorderen voor de geleden schade.

Het lid verklaart kennis te hebben genomen van de kenmerken en van de hieronder beschreven beperkingen van het Internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

Opzegging

Wilt u uw account sluiten en alle opgeslagen informatie (reservaties, lijstjes,… ) wissen, dient hij hiervoor contact op te nemen met de klantendienst van lijstjestijd, via info@lijstjestijd.be.

Inhoud

Lijstjestijd laat de gebruiker toe inhoud (waaronder foto’s, links, en andere data) te plaatsen op de website. De gebruiker is (en blijft) eigenaar van de geplaatste inhoud en blijft verantwoordelijk voor de gegevens.

Veiligheidsbeleid

Lijstjestijd kan gebruikt worden in een versleutelde versie (SSL). De persoonlijke gegevens die wij verzamelen worden bewaard in een beveiligde omgeving. De personen die werkzaam zijn voor lijsjestijd zijn gehouden de vertrouwelijkheid van de inlichtingen van de klant na te leven. De servers die Lijstjestijd hosten zijn uitgerust met een firewall. Lijstjestijd verbindt zich ertoe een hoge graad van vertrouwelijkheid te behouden door de integratie van de laatste technologische ontwikkelingen die toelaten de vertrouwelijkheid van de transacties te verzekeren.

Lijstjestijd kan nooit aansprakelijk zijn voor het verlies gegevens, zelfs in het geval van het falen van de software of van de servers.

Het is verboden Lijstjestijd te gebruiken om niet gevraagde e-mails (SPAM) of tekstberichten (SMS) op te slaan, te hosten of te verzenden., onze dienst mag niet gebruikt worden om virussen of computerwormen over te dragen of elke andere kwaadwillige inhoud. U bent als enige verantwoordelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse, materiële of immateriële schade of nadeel veroorzaakt door uzelf (of uw aangestelden) aan Lijstjestijd wegens het al dan niet onwettig gebruik van de webhostingserver.

Lijsjestijd zal niet verantwoordelijk worden gesteld voor het volgende (maar is niet beperkt tot):

Wetgeving

De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving , en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze wedstrijd, en dewelke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde. Indien één van de bepalingen van onderhavige voorwaarden als nietig of ongeldig beschouwd worden, blijven de andere bepalingen onverkort gelden.

@Lijstjestijd

Meer Lijstjestijd met cookiescookies

1. Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken. Indien je deze website gebruikt aanvaard je deze noodzakelijke cookies.

2. Analytische cookies

Analytische cookies verzamelen algemene informatie over de manier waarop onze website wordt gebruikt. Op basis van deze gegevens kunnen wij de structuur, navigatie en inhoud van onze website gebruiksvriendelijker maken en verbeteren.

Lees meer over het privacy- en cookiebeleid van lijstjestijd

Welkom

Leuk dat je even langskomt. Vul hieronder je gegevens in om je aan te melden.


Nog geen account? Maak er hier één gratis aan

Wat is er nieuw?

Even geduld, we laden de notificaties Voorlopig is hier niets te melden..

{content}

{friendlydate}